Van onze grootmoeders tot onze dochters: waarom duurzame ontwikkeling feministisch is

flèche retour Back to blog
3 min
Article
By Birdee

Op een lenteavond in het jaar 1851 in de Amerikaanse staat Ohio, stond een jonge, vrijgelaten slavin voor een samengekomen menigte en vroeg met luide stem: 'Ben ik dan geen vrouw?' Haar vraag naar gelijke rechten is ook vandaag nog relevant. Want gelijkheid voor vrouwen betekent ook gelijkheid voor alle vrouwen, waar ook ter wereld. Waarmee meteen ook wordt aangegeven dat sommige vrouwen op dat vlak beter af zijn dan anderen.

Er zijn dan ook vele stemmen, in vele talen, die moeten worden gehoord. En de stemmen die we een luisterend oor zouden moeten bieden, zijn zelden de stemmen die een microfoon of een platform krijgen om hun verhaal te doen.

Deze zaak is echter zo gewichtig dat doelstelling 5 van de 17 algemene ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties (VN) heeft bepaald, specifiek betrekking heeft op 'gendergelijkheid'. Met deze doelstelling streeft de organisatie naar gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes. Ze onderlijnt dat gendergelijkheid niet alleen een fundamenteel mensenrecht is, maar ook een noodzakelijke voorwaarde voor een vredevolle, welvarende en duurzame wereld. Het is dus niet enkel een absoluut moreel imperatief, maar ook een kwestie van pragmatisme en gezond verstand.

Want als vrouwen het beter hebben, dan leidt dat naar een betere wereld voor ieder van ons. Er zit logica achter de idee dat gendergelijkheid een algemene doelstelling is die leidt tot duurzame ontwikkeling. De United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), het gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling, stelt het als volgt: wanneer mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, groeit de economie sneller aan; er blijven minder mensen in armoede leven en het algemeen welzijn van mensen verhoogt ... Het bruto binnenlands product op wereldniveau zou tegen 2025 met 25 procent kunnen toenemen als vrouwen in de arbeidsmarkt een even grote plaats zouden innemen als mannen. En wij, die op 'betere' plekken wonen, kunnen deuren openen voor de vrouwen die 'minder goed af zijn'.

Feminisme en duurzame ontwikkeling zijn met elkaar vervlochten en bestaan al langer dan we misschien wel denken. Net zoals de lijn van de geschiedenis wordt doorgetrokken van grootmoeder naar kleindochter, evolueren ook feminisme en duurzame ontwikkeling mee met de generaties. Terwijl ik dit neerschrijf, sta ik even stil bij de vrijheden waarover ik beschik en de keuzes die ik in mijn leven kan maken, en vergelijk die met de situatie die mijn oma heeft gekend. De wetgeving, de veranderende mentaliteit, de medische ontwikkelingen ... We zouden bijna vergeten wat een strijd er moest worden gestreden en wat een lef er nodig was om de vrijheden te bekomen die wij hebben geërfd. Gaan stemmen, je eigen beroepskeuze maken, worden wat je wilt ... het lijkt vandaag allemaal zo evident.

Dankzij al die moedige enkelingen en dappere vrouwenbewegingen lijken we op onze lauweren te kunnen rusten. Want het moet gezegd: er is wel duidelijk vooruitgang geboekt wat gelijkheid betreft. Toch blijven vrouwen nog steeds kwetsbaar op de meest verschrikkelijke manieren, en zijn ze nog altijd ondervertegenwoordigd op de plaatsen waar verandering mogelijk kan worden gemaakt. Want uiteindelijk betekent gendergelijkheid vrijheid voor ons allemaal. Het is een manier om ons los te maken uit het web van gendervooroordelen die een rem zetten op de ontwikkeling van zwarte mannen, vrouwen en alle genderidentiteiten. We kunnen de kaarten hertekenen om onze weg te bepalen. En ik zou er nog willen aan toevoegen dat we daarbij veel empathie en tact aan de dag moeten leggen.

En tussen nu en later, welke wereld willen we voor onze kinderen? Welke vrijheden wensen we hen toe? Laat ons alvast hopen dat ze nog steeds vrije keuzes kunnen maken. Iedereen, maar dan ook echt iedereen financiële vrijheid bieden, is een basiswaarde van Birdee. Birdee biedt een brede waaier aan beleggingsmogelijkheden met verschillende thema's, aangepast aan ieders persoonlijkheid en budget. Ook voor u is er vast een interessante formule weggelegd. Neem snel een kijkje hier en vind de portefeuille die bij u past.

Als vrouwen mogen we niet vergeten waar we vandaan komen. En als feministen, mannen, vrouwen en alle genderidentiteiten samen, mogen we nooit de vrijheden vergeten waarvoor we gestreden hebben.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird