Welke doelen moet u zich stellen om uw projecten te verwezenlijken?

flèche retour Back to blog
5 min
Article
By Birdee
 

 U wilt zichzelf graag een pleziertje gunnen maar u wilt uw financiële situatie niet in het gevaar brengen? Birdee toont hoe dat kan.

 

Een betere levensstandaard bereiken, plannen maken, op vakantie gaan, kortom, genieten van het leven! Dat wil toch iedereen. Maar terwijl sommige mensen gaan sparen, gooien anderen met geld. En ze lopen het risico dat ze binnenkort helemaal zonder geld zitten ... Gelukkig hoeft niemand een gat in de hand te hebben! Hoe vermijdt u verkwisting? Volg deze vijf waardevolle tips.

 

houd uw financiële balans in de gaten

“Waarom zou ik mijn financiële situatie moeten opvolgen, ik ben toch geen ondernemer?" Ook al hebt u geen bedrijf, toch is het leren beheren van uw persoonlijke financiën dé sleutel om uw geld zo goed mogelijk te benutten zonder uw spaargeld te verwaarlozen. Deze stap is onontbeerlijk. Waarom? Omdat u dankzij deze follow-up weet waar u staat en weet hoeveel u kunt uitgeven en welke grenzen u beter niet overschrijdt. Probeer uw geld te bekijken als een taart met drie stukken, waarbij elk stuk voor een specifiek doel wordt gebruikt:

  • het eerste stuk is voor de essentiële levensbehoeften,
  • het tweede om te sparen,
  • het derde om uzelf een pleziertje te doen.

Birdee heeft dit onderwerp al gedetailleerd besproken in twee eerdere artikelen (hier en ook hier). Daar vindt u meer uitgebreide informatie. Kortom: vergeet niet dat deze financiële balans het uitgangspunt is om uw projecten te verwezenlijken en uzelf een plezier te doen, en tegelijkertijd te voorkomen dat u geld over de balk smijt.

 

breng uw financiën op orde

Bent u eerder een krekel? Leer u dan te gedragen als een mier! Het doel is niet per se om op alles te bezuinigen (het is nu eenmaal heel moeilijk om tegen uw natuur in te gaan), maar om wat meer discipline aan de dag te leggen. En daar is wat orde voor nodig. Een paar voorbeelden:

  • betaal de kredieten terug die u kunt terugbetalen (met name consumentenkredieten),
  • bepaal de samenstelling van uw activaportefeuille (gereglementeerde rekeningen, levensverzekeringen, aandelenspaarplan enz.) om een goede mix te creëren van spaargeld uit voorzorg (met een laag rendement) en beleggingen met een iets hoger risico (en dus een hoger rendement),
  • stel uw beleggersprofiel vast (Birdee kan u daarbij helpen dankzij de specifieke tool),
  • stel automatische overschrijvingen naar spaarrekeningen in.

Deze 'lenteschoonmaak' moet een einde maken aan het valse dilemma dat erin bestaat te denken dat het onmogelijk is om te besparen EN te genieten.

 

LAAT UW GELD VRUCHTEN AFWERPEN

Helaas groeit geld niet aan de bomen. Het kan zichzelf ook niet klonen (#lastig). Maar slimme beleggers weten hoe ze hun geld kunnen doen opbrengen! Sparen is niet enkel geld op een spaarboekje zetten dat toch maar weinig oplevert. U moet uw geld doen werken, zodat het winst oplevert en het u helpt uw plannen te verwezenlijken. Denk maar aan het financieren van een reis, het kopen van de allernieuwste tv of console, enz.

Met Birdee geeft u, door te investeren in instrumenten zoals een levensverzekering of een effectenrekening, zin aan uw spaargeld en plukt u de vruchten! Natuurlijk moet u een zeker risico aanvaarden, maar u handelt volgens een welomschreven risicoprofiel, waarbij rekening wordt gehouden met uw doelstellingen inzake rendement op investering.

 

Denk erom dat u uw financiën nauwgezet in de gaten houdt

Financiële balans? Check. Goed gespreid spaargeld? Check. Alles goed geregeld, toch? Ja, maar de weg is nog lang! Hebt u zich ooit afgevraagd waarom sommige rijke mensen soms onder een schuldenberg gebukt gaan? Wel, omdat ze kwistig geld hebben uitgegeven zonder te letten op de instandhouding van hun vermogen. De sleutel om van het leven te genieten en zichzelf plezier te doen is het hoofd koel houden. In een 'goede financiële situatie' verkeren betekent niet 'als een gek uitgeven'. Zo hoeft een plotselinge toestroom van geld, waarmee u zich uiteraard een onverwacht cadeautje kunt kopen, niet noodzakelijk volledig te worden uitgegeven!

Het komt erop aan het juiste evenwicht te vinden tussen het bereiken van uw doelstellingen op korte termijn en op middellange/lange termijn. Zoals de Amerikaanse ondernemer Phineas Taylor Barnum het treffend formuleerde: "Er is meer voldoening te vinden in rationeel sparen dan in irrationeel uitgeven." Bij Birdee houden we ook van dit citaat: "Geef uit wat overblijft nadat u geld opzij hebt gezet", aldus de financiële goeroe Warren Buffet. Als het om gezond beleggen gaat, weet Warren waar hij het over heeft ;).

 

BELEG VERSTANDIG

Beleg verstandig en u zult versteld staan van de resultaten die u boekt. Doe dit altijd met volledige kennis van het product waarop u zich richt. Bij Birdee wordt u, in het geval van een levensverzekering of een effectenrekening, over elke stap van het proces geïnformeerd, zowel bij de opening van de rekening als tijdens de duur van de overeenkomst. Er zijn zowel kansen als risico's aan verbonden.

Hebt u interesse voor vastgoed? Win eerst inlichtingen in over de sector en het pand dat u op het oog hebt. Lijken cryptomunten u wel wat? Waarom niet, maar zoals altijd geldt ook hier: beleg alleen wat u bereid bent te verliezen. En uiteraard moet u bij voorkeur vermijden dat een vakantieproject wordt gefinancierd door te gokken op dubieuze investeringen, zoals kansspelen. Verwen uzelf, maar niet tegen eender welke prijs!

Als u zin wilt geven aan uw beleggingen en een hoger risico wilt aanvaarden dan de risico's die verbonden zijn aan de klassieke spaarboekjes, kunt u uw beleggingen ook diversifiëren. Wacht niet langer om uw geld vruchten te laten afwerpen! Voor € 50 kunt u uw spaargeld een duw in de rug geven en toch van het leven blijven genieten!

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird