Do's en don'ts bij het invullen van uw belastingaangifte 2019 in Frankrijk

flèche retour Back to blog
6 min
Article
By Birdee

Ieder heeft zo zijn manier om te reageren op veranderingen. De ene zou er bij wijze spreken de rode loper voor uitrollen, terwijl de andere, nieuwgierig maar toch ook op zijn hoede, geërgerd of met een klein hartje bang afwacht wat er achter de deur schuilgaat. De angst voor het onbekende kan overweldigend zijn. De bronheffing of “prélèvement à la source” is een nieuw gegeven in Frankrijk dat leidt tot een aantal veranderingen in het Franse belastingsysteem. Ook het aangifteformulier voor dit 'blanco jaar' vertoont een reeks nieuwigheden. Of u nu in loondienst werkt, een zelfstandig statuut hebt, werkzoekende bent of van uw pensioen geniet, of u veranderingen prettig dan wel verschrikkelijk vindt ... er is geen ontsnappen aan: u zal en moet uw belastingbrief 2018 invullen. Meer nog, u gaat dit deze maand moeten doen. En voor alle duidelijkheid, met 'deze maand' bedoelen we wel degelijk mei 2019. En leg u er alvast bij neer dat het geen fijne klus gaat worden. Een troost: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Wat ook wil zeggen dat we elkaar een handje kunnen helpen om het schip veilig doorheen de baren van deze woeste en onbekende zee te leiden. Birdee loodst u er doorheen.

Hier volgen een aantal do's en don'ts die u in acht moet nemen en die u zeker goed van pas zullen komen bij het invullen van uw belastingaangifte in Frankrijk.

DO - geef uw inkomsten voor 2018 aan. Punt andere lijn

Laten we beginnen met het allerbelangrijkste. Dit 'blanco belastingjaar' zou u ertoe kunnen aanzetten om te denken: als ik toch geen belastingen moet betalen op mijn inkomsten van 2018, waarom moet ik ze dan aangeven? Goeie vraag. Het antwoord is simpel: omdat u nu eenmaal ieder jaar uw belastingbrief moet invullen! Daarom dus! Doet u dit niet, dan zit het er dik in dat u belastingen moeten betalen op uw volledige inkomsten van 2018. Auw! Ook als u denkt dat u niet genoeg hebt verdiend en dat u onder de vereiste inkomensgrens zit, moet u toch uw aanslagformulier invullen en indienen. Kortom: zorg ervoor dat die belastingbrief ingevuld geraakt en bij de belastingdienst terecht komt.

DO - doe de aangifte voor het juiste jaar  

Ondanks de wijzigingen aan het 'bronheffing'systeem, hebben de inkomsten die u in mei 2019 moet aangeven, wel degelijk betrekking op de inkomsten van het jaar 2018 dat loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. In 2020 wordt er van u verwacht dat u uw inkomsten aangeeft van het jaar 2019 dat ingaat op 1 januari 2019 en afloopt op 31 december 2019.

DO - dien uw aangifteformulier op tijd in

Papieren aangiften moeten voor 16 mei 2019 zijn ingediend. Doet u uw aangifte online, dan hangt de deadline af van het departement waar u woont. U vindt een overzicht van de uiterlijke data per departement op de volgende website: https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-ligne.html. Dient u uw aangifteformulier later in, dan riskeert u om belastingen te moeten betalen op uw volledige inkomsten van 2018 of een toeslag van 10% op het bedrag dat u zou moeten betalen. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.

DO - doe uw aangifte online

U doet er beter aan om uw aangifte online in te dienen. Meer nog, we raden het u ten stelligste aan. Maar als u meer houdt van pen en papier, dan gaan wij u niet tegenhouden.

DO - dien het (de) juiste formulier(en) in

Er zijn 7 verschillende formulieren. Het meest eenvoudige is het standaardformulier 'formulaire n° 2042'. Daarnaast zijn er nog 6 andere formulieren, de zogenaamde 'déclarations complémentaires’, afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

  1. Déclaration complémentaire des revenus (2042-C)
  2. Déclaration complémentaire des professions non salariées (2042-C-PRO)
  3. Déclaration des réductions et crédits d’impôt (2042-RICI)
  4. Déclaration des réductions et crédits d’impôt pour investissements outre-mer (2042-IOM)
  5. Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface (2042-LE)
  6. Demande de remboursement de la taxe additionnelle au droit de bail (2042-TA)

DO - hou rekening met de nieuwigheden

Hierna bieden we u een overzicht van een aantal nieuwigheden: overuren tot een bedrag van € 5.000 worden niet belast; er werd een 'Prime exceptionelle du pouvoir d’achat’ ingevoerd tot een maximumbedrag van € 1.000 voor bonussen die u zou hebben ontvangen tussen 11 december 2018 en 31 maart 2019; en het hoofdformulier nr. 2042 omvat nu ook een speciaal vak 1AA/1BA waar 'particuliers employeurs', dat zijn personen die werken als huishoudhulp, hun inkomsten kunnen aangeven. In het volgende punt vindt u meer informatie over deze en andere wijzigingen.

DON'T - verspil geen uren aan het eigenhandig invullen van uw belastingbrief / DO - vraag hulp

Ga naar uw plaatselijk ‘centre des finances publiques’ . Ze hebben daar computers staan én er zijn mensen aanwezig die u kunnen helpen. Ze worden er zelfs voor betaald. Bovendien heeft de Franse belastingdienst gezorgd voor een nieuwe, fris ogende en gebruiksvriendelijke website waar u ook filmpjes vindt die meer uitleg geven over bepaalde onderwerpen.

DO - bekijk uw‘compte fiscal personnel’

Controleer uw account: ga na of er geen updates, waarschuwingen, e-mails, informatie of andere mededelingen zijn. Zo bent u helemaal op de hoogte.

DO - ken de uitzonderingen

Indien u in 2018 ook nog een of andere 'revenu expectionnel’ hebt ontvangen, dan moet u hierop belasting betalen, of beter gezegd, u wordt belast op het bedrag dat u tijdens het 'blanco jaar' bijkomend hebt ontvangen, dus bovenop uw courante inkomsten. Uitzonderlijke inkomsten kunnen verschillende vormen aannemen zoals een speciale bonus die u hebt gekregen, of winst op aandelen of beleggingen, of het geld dat u hebt verdiend door de verkoop van een eigendom, enzoverder. Voor verdere details kunt u terecht op de volgende website: https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/revenus-exceptionnels

Do - let op als u zelfstandige of freelancer bent

Als u zelfstandige of ‘auto-entrepreneur’ bent, vergeet dan zeker niet om uw bedrijf online te registreren. Dat kunt u doen op een van de volgende portalen: https://www.urssaf.fr/portail/home/creer-votre-espace.html of https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html. Langs deze weg kunt u ieder kwartaal of iedere maand online uw belastingbijdrage betalen.

DO - informeer u over de ‘vlaktaks’ ofprélèvement forfaitaire unique’ (PFU)

De fel besproken en becommentarieerde 'vlaktaks' is interessant voor belastingbetalers die normaal gezien aan een tarief van 40% worden belast. Hierin spelen verschillende factoren mee, maar over het algemeen geldt dit voor middeninkomens en grootverdieners.  Indien u niet zeker bent of de 'vlaktaks'-methode in uw voordeel is, kunt u de belastingtarief die op u van toepassing is berekenen via een online simulatietool. Als u vindt dat de deze vlaktaks voor u goed uitkomt, dan kruist u vak 2OP op uw aangifteformulier niet aan. Voor verdere details kunt u terecht op de volgende website: https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prelevement-forfaitaire-unique-pfu

Tot slot, DON’T worry en vooral ... laat het niet teveel aan uw hart komen

Ik weet niet of het de moeite loon om emotioneel te doen over belastingaangiftes. Maar als u zich toch gefrustreerd, boos of verslagen voelt, dan kan ik daar volledig inkomen en kunt u zelfs rekenen op mijn diepste sympathie. Maar hou vooral de moed erin. Er is immers nog altijd tijd om een fout recht te zetten. En als u er zelf niet uitkomt, zijn er mensen om u te helpen. Met die hele belastinghervorming, gaat ook de fiscus ervan uit dat een en ander niet onmiddellijk duidelijk gaat zijn. Laat u dan ook bijstaan, ga pragmatische te werk en bijt door. Geloof mij: u zult zich zo veel beter voelen als alles achter de rug is.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird