Duurzaam en verantwoord beleggen: vertrouw op de labels!

flèche retour Back to blog
5 min
Article
By Birdee
 

ISR, Towards Sustainability of LuxFlag zijn maar enkele van de termen in de lange lijst van certificeringen die u de zekerheid bieden dat u in verantwoorde fondsen belegt. Ontdek de labels waarin Birdee vertrouwen stelt.

 

U wilt uw geld ethisch beleggen en tegelijk een goed rendement behalen? U heeft helemaal gelijk! Birdee biedt u verantwoorde portefeuilles aan die voor minstens 82,5% bestaan uit activa met een ISR-label ('investissement socialement responsable' of maatschappelijk verantwoorde belegging). Dat label, dat garant staat voor de transparantie en de positieve en duurzame bijdrage van onze beleggingsoplossingen, is er maar een van de vele in de jungle van labels die vandaag bestaan. Voldoen ze allemaal aan dezelfde eisen? Hoeveel fondsen worden door elk label beheerd? Birdee geeft een overzicht om u op weg te helpen bij uw keuze!

 

Het ISR-fonds: de Franse referentie 

Dit label werd in 2015 gelanceerd door het Franse ministerie van Economie en Financiën en is intussen een gevestigde waarde. Het is meteen ook het label dat we voor u hebben uitgekozen! “Een maatschappelijk verantwoorde belegging is een belegging die economische prestaties en de impact op maatschappij en milieu bij elkaar brengt, via de financiering van bedrijven en overheidsinstanties die hun steentje bijdragen aan duurzame ontwikkeling, ongeacht hun activiteitensector", zo luidt het op de website van Novethic, een filiaal van de Caisse des Dépôts. Om in aanmerking te komen, moet een fonds dat beweert een maatschappelijk verantwoorde belegging te zijn, onder meer verantwoorden hoe er rekening wordt gehouden met de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance).  

Het aantal erkende ISR-fondsen is in 2020 bijna verdubbeld (meer dan 630, tegenover 365 eind 2019) en het uitstaande bedrag bedraagt momenteel meer dan 553 miljard euro. Die cijfers tonen aan dat een verantwoord financieel beleid meer dan ooit actueel is. Wij bij Birdee zijn er trots op dat we al enkele jaren actief zijn in dit segment. Dit bewijst dat we het bij het rechte eind hadden en dat wij, net als u, van mening zijn dat ethiek en financiën elkaar niet uitsluiten.

 

Towards Sustainability: de Belgische referentie 

Dit label, dat in 2019 werd opgericht op initiatief van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, is samen met het ISR-label het andere zwaargewicht in Europa voor certificeringen met betrekking tot ethisch beleggen. In afwachting van een label op Europees niveau biedt deze certificering voor ons ook de garantie dat een fonds of ETF op verantwoorde wijze wordt beheerd.  

In 2021 wordt meer dan 390 miljard euro beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm waarvoor dat label staat. Een kwart daarvan wordt in België beheerd en de rest in een tiental andere landen. Net als de ISR-certificering biedt Towards Sustainability de garantie dat u belegt in bedrijven met een duurzaamheidsstrategie die werd vastgelegd rond drie criteria: leefmilieu, maatschappij en governance.

 

LuxFlag : de Luxemburgse referentie

 Met meer dan driehonderd gecertificeerde fondsen is het LuxFlag-label geschikt voor beleggingsfondsen die ook de ESG-criteria in hun beleggingsproces verwerken. Het is vooral gericht op projecten met betrekking tot microfinanciering en sluit activiteiten uit die verband houden met alles wat kan bijdragen tot ontbossing of voedselonzekerheid (biobrandstoffen, biomassa, hydro-elektrische dammen enz.).

 

Greenfin: oog voor groen

De TEEC-certificering (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat), die ten tijde van de COP 21 in 2015 het licht zag, werd in 2019 herdoopt tot Greenfin. Het bijzondere ervan is dat het label in het teken staat van groene financiën. Het sluit dus de facto fondsen uit die bedrijven steunen en financieren die van ver of dichtbij te maken hebben met fossiele brandstoffen of kernenergie. Het erkent acht activiteiten:

  • gebouwen;
  • afvalbeheer;
  • industrie;
  • nieuwe milieuvriendelijke vervoerswijzen;
  • informatie- en communicatietechnologie;
  • landbouw en bossen;
  • aanpassing aan de klimaatverandering;
  • energie.

In tegenstelling tot het ISR-label richt het zich enkel op het aspect 'milieu' uit het ESG-spectrum, maar het is op dat vlak bijzonder veeleisend. Een zestigtal fondsen is momenteel opgenomen onder dit label, dat door drie onafhankelijke externe instanties kan worden uitgereikt: Novethic, EY France en Afnor Certification.

 

Finansol : een van de Franse pioniers op het vlak van verantwoorde en solidaire financiering

Dit label is een van de oudste op het vlak van duurzame en verantwoorde financiering. Het stamt uit 1997! In die tijd stond ethisch beleggen nog in de kinderschoenen. Finansol maakt het mogelijk solidaire spaarbeleggingsproducten te onderscheiden van andere spaarproducten om te bepalen welke fondsen een uitstaand bedrag hebben dat bestemd is voor de financiering van activiteiten met een groot sociaal en/of ecologisch nut. Dit label is, net als ISR of Greenfin, van toepassing op alle soorten financiële beleggingen (spaarboekjes, termijnrekeningen, levensverzekeringen enz.) en telde eind 2020 166 solidaire financiële producten.

 

Komen de vele labels in dit artikel wat overweldigend over en vindt u er moeilijk uw weg in? Geen paniek! Wij hebben er bij Birdee voor gekozen om u portefeuilles aan te bieden die volledig zijn samengesteld uit activa met een ISR- en/of Towards Sustainability-label. U kunt er dus zeker van zijn dat u investeert in verantwoorde fondsen die u helpen om uw geld zinvol te beleggen.

We volgen ook de veranderingen op het vlak van certificeringen, zowel bestaande of toekomstige, op de voet. In dit verband is Birdee bijzonder geïnteresseerd in het project voor een Europees ecolabel voor financiële producten. Dat zou moeten leiden tot een standaardisering van de criteria voor het hele continent en tot steeds strengere eisen op het vlak van ESG-beheer en transparantie. Zo kunt u uw beleggingen nog meer doen doorwegen in termen van ethiek en verantwoordelijkheid!

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird