Verantwoord beleggen en financiële onafhankelijkheid: het kan allebei!

flèche retour Back to blog
5 min
Article
By Birdee
 

Financieel onafhankelijk zijn en mee bouwen aan een betere toekomst? Vandaag is dat niet langer een utopie. Lees hier hoe Birdee u helpt dat doel te bereiken.

 

Zodra uw beleggingen meer opbrengen dan u uitgeeft, bent u werkelijk financieel onafhankelijk. Om dit te bereiken, kunt u uw geld op verschillende manieren beleggen: op de aandelenmarkt, op spaarboekjes, in levensverzekeringen of in vastgoed. Maar moeten we 'winst' echt altijd in geld uitdrukken? Kunnen financiële beleggingen en ethiek niet gewoon samengaan? Dankzij Birdee krijgt iedereen de kans om te beleggen en zo zijn dromen waar te maken, en dat op een maatschappelijk verantwoorde, rechtvaardige en solidaire manier. Kortom, beleggen met een menselijke dimensie!

 

De wereld onderging en ondergaat nog steeds schokgolven die pijnlijk aantonen hoe ons economische systeem op zijn laatste benen loopt en daarbij op zijn limieten botst. De financiële crisissen van 2008 en 2020, in combinatie met de pandemie die ons sinds begin 2020 overspoelt, brachten ethische tekortkomingen aan het licht. Die hebben bij beleggers de volgende vraag doen rijzen: is er plaats voor ethiek in de financiële wereld? Het antwoord is: ja, driedubbel ja!

Birdee is trouwens ontstaan uit de gedachte dat uw spaargeld kan worden belegd in portefeuilles die niet alleen goed presteren, maar ook vertrouwen creëren en bijdragen aan een duurzame wereldeconomie. Die zoektocht hangt nauw samen met het streven naar meer zingeving, een duidelijk merkbaar fenomeen in onze samenleving.

Volgens het oeroude gezegde stinkt geld dan wel niet, maar het heeft wel de macht om dingen te veranderen. Het klinkt misschien cynisch, maar wie een gamechanger wil zijn, moet met beide benen op de grond blijven. Het is onmogelijk om bij te dragen tot betere levensomstandigheden voor de mensen, de koolstofimpact van de menselijke activiteiten op de planeet te verminderen en de verdwijning van natuurlijke habitats tegen te gaan, zonder te raken aan de grondslagen van de financiële wereld, die een cruciaal radertje in de reële economie is.

 

Financiële onafhankelijkheid begint met kleine dingen

Ook u wilt een verschil maken (anders las u dit niet!). De vraag die het vaakst de kop opsteekt: hoe begin ik hieraan? Laten we meteen een oude mythe doorprikken: salaris is niet alles! Natuurlijk is de kans op financiële onafhankelijkheid groter als u een mooi salaris heeft, maar u bent dan wel afhankelijk van één enkele inkomstenbron.

Dat is trouwens een van de basisargumenten van investeerder en professor Robert Kiyosaki, auteur van de bestseller 'Rich Dad, Poor Dad' (in Nederlandse vertaling: 'Lessen van een arme en een rijke vader'). Hij gelooft dat het essentieel is om 'passieve inkomsten' te hebben om een vermogen op te bouwen. Denk aan:

  • dividenden van een beurseffect;
  • huuropbrengsten van een verhuurd pand;
  • winsten uit beleggingen (zoals een levensverzekering of een spaarrekening).

Precies wat Birdee aanbiedt! Wij stellen voor om een bedrag vanaf 50 euro te beleggen in levensverzekeringscontracten en effectenrekeningen die voor gemiddeld 82,5% bestaan uit effecten die bijdragen tot een betere wereld. Wij zijn namelijk net als u: popelend van enthousiasme om actief mee te bouwen aan een betere wereld. En wij zijn niet de enigen: zeven op de tien Fransen vinden dat rekening houden met maatschappelijke en milieucriteria in financiële beleggingen vandaag "eerder een marketingargument is dan een realiteit" (studie AMF 2019).

 

Duurzaam beleggen maakt al zijn beloften waar

Het is geen geheim: financieel onafhankelijk worden kan soms tijd kosten. Het vraagt geduld en u begint er het best zo snel mogelijk mee. U vraagt zich natuurlijk af of uw geld in ethische en duurzame portefeuilles beleggen wel de beste oplossing is. Zullen ze goede prestaties neerzetten of zal ik mijn tijd verspillen? U kunt op beide oren slapen!  De financiële prestaties van maatschappelijk verantwoorde fondsen die aan de drie ESG-criteria (Environmental – Social – Governance) beantwoorden, zijn vergelijkbaar met die van 'gewone' beleggingen, en zelfs veerkrachtiger in tijden van economische onzekerheid.

Door te kiezen voor een belegging in een maatschappelijk verantwoord fonds, zet u niet één, maar twee stappen vooruit op weg naar financiële onafhankelijkheid:

  • U financiert doelen die u aanspreken en waar u invloed op wilt hebben (sociale waarden, waarden in verband met milieu en gezondheid enz.).
  • U beschikt over een rendement dat tegelijk stevig is en binnen ieders bereik ligt (vanaf 50 euro voor onze levensverzekeringen en effectenrekeningen).
  • U belegt op basis van uw profiel en uw risicoaversie (defensief, gematigd, stabiel, beschermend, dynamisch).

Weet u niet zeker welk risico u bereid bent te nemen? Geen probleem! Voordat u een rekening opent, legt Birdee u een korte vragenlijst voor. Op basis daarvan wordt u ingedeeld bij een van onze vijf vooraf gedefinieerde beleggersprofielen. Ontdek ze hier.

 

Financiële onafhankelijkheid: een kwestie van willen!

Verantwoord beleggen is een belangrijke stap om een vermogen op te bouwen dat die naam waard is en tegelijk een positieve meerwaarde te creëren voor het milieu en de samenleving. Maar financiële onafhankelijkheid vereist ook een 'heropvoeding' van iemands relatie met geld. In ons artikel over de FIRE-methode gaan we daar dieper op in. Als u maar één woord zou moeten onthouden, dan wel dit: sparen!

Een van de meest terugkerende geldproblemen waarmee mensen te maken krijgen, is dat ze boven hun stand leven. Rijkdom wordt echter niet afgemeten aan wat iemand kan uitgeven, maar aan wat iemand kan sparen. Begrijp ons niet verkeerd: we zeggen niet dat u uzelf niet eens mag verwennen (we kunnen allemaal soms geen nee zeggen!). Wel dat u uw uitgaven zorgvuldig moet uitkiezen en dat u uw consumptiegewoonten slim moet aanpassen.

Maak een uitgavenbudget (wie weet precies hoeveel hij of zij elke maand uitgeeft?) en voer zo snel mogelijk de 50/30/20-regel in. Deze methode helpt u om uw geld op de volgende manier te verdelen:

  • 50% voor uw verplichte en levensnoodzakelijke uitgaven (huur, elektriciteit, verzekeringen, brandstof, belastingen enz.);
  • 30% voor vrijetijdsbesteding (vakantie, restaurants, fitnessabonnement enz.);
  • 20% spaargeld (woonspaarrekening, levensverzekering, spaarboekje, aandelenspaarrekening enz.).

Hoewel het op het eerste gezicht verwarrend kan lijken, kunt u het 50-30-20-concept vrij eenvoudig toepassen – met name wat het spaargedeelte betreft. Door aan het begin van de maand automatische overschrijvingen in te stellen om te sparen/beleggen, gaat u vanzelf gedisciplineerd te werk. Bovendien spijst u op die manier regelmatig de financiële systemen die u een passief rendement opleveren en bijdragen aan uw vermogensopbouw. Met Birdee kunt u uw overschrijvingen eenvoudig plannen om zo uw duurzame en verantwoorde portefeuilles op te bouwen en op een dag die zo begeerde financiële onafhankelijkheid te bereiken terwijl u zinvol belegt. We wensen u niets liever toe!

Dus, waar wacht u nog op om actie te ondernemen

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird