Hoeveel zou het u hebben opgebracht...

flèche retour Back to blog
2 min
Article
By Birdee

Indien u in onze portefeuilles had belegd?

Birdee biedt u de mogelijkheid om al onze portefeuilles onbeperkt uit te testen. U kunt de prestaties ervan dag na dag opvolgen en de verschillende types uitproberen.

Maar wat u vooral wilt weten, is wat hun rendement zou kunnen zijn op lange termijn. Maar op die vraag kunnen wij u helaas geen antwoord bieden. We beschikken over een hele reeks technologische hulpmiddelen, maar niet over een kristallen bol...

Maar om u toch een idee te geven, zijn we retroactief* nagegaan wat onze portefeuilles (virtueel) in het verleden zouden hebben opgebracht.

Op 31 december 2016, zouden onze standaardportefeuilles (onze thematische portefeuilles buiten beschouwing gelaten) de volgende jaarrendementen hebben behaald:

  •  Op een jaar: tussen 1,93% (voor onze Defensieve portefeuilles) en 7,57% (voor onze Dynamische portefeuilles)
  • Op drie jaar: tussen 3,12% (voor onze Defensieve portefeuilles) en 9,46% (voor onze Dynamische portefeuilles) per jaar
  • Op vijf jaar: tussen 3,43% (voor onze Defensieve portefeuilles) en 10,79% (voor de Dynamische portefeuilles) per jaar

Indien u dus € 1.000 zou hebben belegd, dan zou u dat de volgende bedragen hebben opgeleverd:

  • tussen € 19 en € 75 op een jaar
  • tussen € 96 en € 311 op drie jaar
  • tussen € 183 en € 669 op vijf jaar

Als u diezelfde € 1.000 zou hebben gezet op een spaarboekje, in dit voorbeeld een Livret A in Frankijk, dan zou dat de volgende bedragen hebben opgeleverd:

  • € 7,50 op een jaar
  • € 28,17 op drie jaar
  • € 67,95 op vijf jaar

In België en Luxemburg waar de rentevoeten zou goed als nul zijn, zouden de “winsten” nóg lager uitvallen.

Maar voorzichtigheid blijft uiteraard geboden - het is niet omdat een portefeuille mooie rendementen behaalde in het verleden, dat hij even puike of zelfs betere resultaten gaat neerzetten in de toekomst. We kunnen u nooit garanderen dat onze portefeuilles in de komende jaren even positief gaan evolueren.

Maar waarom zou u het zelf niet eens proberen? U kunt onze portefeuilles immers gratis uittesten en zo te weten komen hoe alles in zijn werk gaat.

* Om deze beoordeling te maken, zijn we nagegaan hoe de activa die in onze portefeuilles zijn opgenomen, zich hebben gedragen op basis van hun historische rendementscurve, en hebben we hier externe factoren aan toegevoegd die hun gedrag hadden kunnen beïnvloeden, zoals financiële crisissen of aardschokken. Deze analyse werd uitsluitend uitgevoerd door onze algoritmen zonder tussenkomst van een fondsenbeheerder.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird