Wat is het nut van een seismograaf?

flèche retour Back to blog
2 min
Article
By Birdee

Bij Birdee leggen we liefst niet al te veel nadruk op “robot advisors”. Maar eerlijkheidshalve moeten we wel toegeven dat een deel van onze processen, zoals de verdeling en het herbalanceren van de portefeuilles, automatisch verlopen. Om het best mogelijke rendement van onze portefeuilles te garanderen, vertrouwen we de dagelijkse arbitrages toe aan onze algoritmen.

Deze robots handelen uiteraard niet autonoom. Ze gaan dus niet zo maar eventjes “hun eigen zin” doen. Ze worden geleid vanop afstand, wat inhoudt dat ze regels opvolgen die door ons werden bepaald.

Bovendien worden ze gemonitord door een beleggingscomité dat de beleggingsstrategieën bepaalt en beslist wanneer er eventueel moet worden ingegrepen.

Om dit comité te helpen bij het nemen van beslissingen, hebben we een “seismograaf” ontwikkeld die werkt volgens hetzelfde principe als de meettoestellen die aardbevingen voorspellen.


Klik op de afbeelding voor een uitgebreide weergave

Onze seismograaf analyseert en detecteert abnormale bewegingen op de beurs. Aan de hand van een bundel vooraf bepaalde indicatoren, anticipeert hij op “financiële aardbevingen” - of anders gezegd: hij schat de risico's in van een beurscrash. De signalen die hij uitzendt laten ons toe om de samenstelling van onze portefeuilles aan te passen telkens wanneer dit nodig blijkt, om zo waardeverlies te voorkomen.

Iedere week worden de analyses van de seismograaf overgemaakt ons onze interne teams.

Het toestel zendt 4 types signalen uit:

  • Groen (niveau 1): de markten zijn stabiel en vertonen een stijgende trend. Kortom, alles gaat goed.
  • Oranje (niveau 2): er werden enkele turbulenties gedetecteerd. Waakzaamheid is geboden, onze portefeuilles worden van nabij opgevolgd.
  • Rood (niveau4): er kan zich ieder moment een crisis voordoen. Er moet worden ingegrepen om de portefeuilles veilig te stellen, ze worden geherbalanceerd en beschermd met beleggingen in “liquide activa” (maar geen aandelen en obligaties).
  • Rood (niveau 3): er werd een heropleving waargenomen. De beurzen lijken zich te herstellen, wat eerder geruststellend is. De portefeuilles worden op geregelde tijdstippen geherbalanceerd.

De seismograaf stelt ons dus in staat om op een meer serene manier beslissingen te nemen, zonder ons te laten meeslepen door emoties of enige vorm van subjectiviteit.

Wilt u graag de concrete resultaten zien van onze seismograaf? Test dan onze portefeuilles uit en ervaar zelf hoe ze zich de afgelopen jaren hebben gedragen. Al mag u nooit vergeten dat dit niets zegt over hoe ze zich in de toekomst zullen gedragen.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird