Waarom maatschappelijk verantwoord beleggen?

flèche retour Back to blog
4 min
Article
By Birdee
 
Door maatschappelijk verantwoord te beleggen engageert u zich voor de toekomst, maar plukt u vandaag al de voordelen van uw investering. Ontdek alle mogelijkheden om verantwoord te beleggen met Birdee.
 

U wilt uw idealen verdedigen, de planeet beschermen of duurzamer beleggen? Dat treft! Want dat willen wij ook! Daarom biedt Birdee u verantwoorde portefeuilles aan die voor minstens 82,5% bestaan uit maatschappelijk verantwoorde activa.

Maar gaan financieel en ethisch beleggen ook écht samen? Volgens ons in elk geval wel. Ontdek samen met Birdee waarom u uw beleggingen zou focussen op maatschappelijk verantwoorde fondsen: u belegt en zorgt tegelijkertijd voor een positieve impact op milieu en maatschappij.

Wat is een duurzaam beleggingsfonds precies?

De definitie van de Association Française de la Gestion financière (AFG) klinkt als volgt: “Een maatschappelijk verantwoorde belegging is een belegging die economische prestaties en de impact op maatschappij en milieu bij elkaar brengt, via de financiering van bedrijven en overheidsinstanties die hun steentje bijdragen aan duurzame ontwikkeling, ongeacht hun activiteitensector. Door hun impact op het bestuur en het gedrag van de actoren, bevorderen maatschappelijk verantwoorde beleggingen een verantwoorde economie.”

Een financieel product wordt pas beschouwd als maatschappelijk verantwoord als de bedrijven waarin het belegt de drie ESG-criteria naleven:

  • Environmental: verstandig en verantwoord met afval omgaan, concrete maatregelen toepassen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en plannen opstellen ter preventie van milieurisico's;
  • Social (dit criterium heeft betrekking op het personeelsbeleid van het bedrijf): maatregelen nemen om het personeel op te leiden, risico's op ongevallen vermijden, de sociale dialoog verbeteren, de naleving van de mensenrechten waarborgen, de impact van de gebruikte producten op de gezondheid en het milieu beperken;
  • Governance: dit criterium betreft voornamelijk de onafhankelijkheid en de diversiteit van de leden van de raad van bestuur, en de aanwezigheid van een comité ter controle van de boekhouding.

Volgens de jaarlijkse indicator van duurzame fondsen in Frankrijk (die wordt opgesteld door Novethic) is deze markt in volle bloei: de uitstaande bedragen zijn in 2019 bijna verdubbeld tot 278 miljard euro en het aantal maatschappelijk verantwoorde fondsen steeg met bijna 50% (704 fondsen).

Deze criteria stemmen inderdaad overeen met mijn waarden. Maar wat verandert dat voor mijn beleggingsportefeuille? We lichten hieronder graag de kenmerken van deze ethische beleggingen toe.

Wat zijn de voordelen van maatschappelijk verantwoord beleggen?

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen renderen net zo goed

De voornaamste reden waarom we beleggen, is ons geld laten renderen. U kunt op uw beide oren slapen: de financiële prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen zijn vergelijkbaar met die van 'gewone' beleggingen. Duurzame beleggingen hadden lange tijd te lijden onder een slechte reputatie. Maar daar is niets van waar. Beleggers die de maatschappij en het milieu een warm hart toedragen, worden niet benadeeld door de regels van maatschappelijk beleggen.

Integendeel zelfs. De selectie van de bedrijven, die gebaseerd is op financiële en niet-financiële gegevens (ESG-criteria), zorgt voor een meerwaarde, omdat bepaalde risico's gekoppeld aan de reputatie of de regelgeving bijvoorbeeld kunnen worden beperkt. Dat verdienstelijke proces zou de financiële prestaties van deze beleggingen zelfs nog lichtjes verbeteren.

Tot slot hebben de economische crisissen van 2008 en 2020 de visie op maatschappelijk verantwoorde beleggingen veranderd. Twee derde van die beleggingen wist namelijk beter stand te houden tegen de dalende markten dan de traditionele fondsen.

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen geven uw spaargeld een betekenis

Net als veel spaarders vraagt u zich misschien af welke impact uw beleggingskeuzes hebben op de werkgelegenheid, de arbeidsomstandigheden, het milieu of de vervuiling. De professionals uit de sector hebben dat goed begrepen en nu het grote publiek zich steeds meer bewust wordt van maatschappelijke en milieuthema's ontwikkelen ze aangepaste beleggingsproducten. Alleen al die verandering van filosofie is een kleine revolutie in de financiële wereld.

Beleggen in maatschappelijk verantwoorde fondsen wordt een concrete daad die voldoening geeft en dat kunnen de Fransen wel smaken. Door hun keuze voor maatschappelijk verantwoorde fondsen willen spaarders beleggen in producten die echt het verschil maken, in plaats van in traditionele producten waarbij de marketing vooral gericht is op financiële prestaties.

Met maatschappelijk verantwoorde fondsen kunt u gediversifieerd beleggen op lange termijn

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen worden vaak geassocieerd met beleggingen op lange termijn, omdat ze bedrijven financieren met een meerwaarde en een duurzame impact op de toekomst. Door bedrijven te ondersteunen die inspelen op de uitdagingen van morgen (de CO2-uitstoot terugdringen, schone motoren, openbaar vervoer enz.), mikt u op een economische activiteit die zich de komende jaren sterk zal ontwikkelen.

En zoals het spreekwoord zegt, legt u maar beter niet al uw eieren in één mandje! Dat is een van de gouden regels om de risico's te beperken en met succes te beleggen. Maatschappelijk verantwoorde fondsen zijn dan ook een mooi alternatief en helpen u uw vermogen te diversifiëren, met behoud van voldoende rendement.

Maatschappelijk verantwoord beleggen: oké, maar hoe?

Wie zijn geld wil beleggen in maatschappelijk verantwoorde fondsen, gaat op zoek naar transparantie en regelmatige opvolging. In dat opzicht ontwikkelt Birdee beleggingsoplossingen op maat, waarbij u kunt kiezen om te beleggen volgens uw interesses (maatschappelijke waarden, milieuwaarden, waarden met betrekking tot gezondheid enz.).

Birdee steunt de visie en acties ten gunste van duurzame ontwikkeling en verbindt zich ertoe te beleggen in duurzame, verantwoorde en rendabele financiële producten. Zo financieren wij bijvoorbeeld geen bedrijven uit de steenkool- of wapenindustrie. Wacht dus niet langer en teken online in! Met Birdee kan dat snel, makkelijk en al vanaf 50 euro.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird