Waarom wij geloven in maatschappelijk verantwoord beleggen

flèche retour Back to blog
5 min
Article
By Birdee

Sinds de maand mei, kunt u bij Birdee ook terecht voor maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuilles die volledig zijn samengesteld uit fondsen die enkel beleggen in bedrijven die goede praktijken naleven op het gebied van maatschappij, milieu en deugdelijk bestuur. Geoffroy de Schrevel, CEO van Birdee, vertelt ons waarom dit type portefeuille nu integraal deel uitmaakt van het Birdee-aanbod.

Birdee heeft er bewust voor gekozen om portefeuilles aan te bieden die volledig zijn samengesteld uit fondsen die het label “Maatschappelijk verantwoord beleggen” (MVB)' dragen. Waarom is die keuze zo belangrijk?

Wij zijn ervan overtuigd dat het in ieders belang is dat beleggingen ook “maatschappelijk verantwoord” zijn. Dit label vertegenwoordigt een aantal waarden waarin wij geloven. De ontwikkeling van een meer deugdzame financiële wereld is een van die waarden. En wij vinden dat Birdee als schakel tussen de financiële sector en particulieren hierbij een rol kan spelen. Het is een keuze gericht op de toekomst. De waarde van een belegging wordt niet enkel bepaald door zijn rendement. Steeds meer beleggers zien verder dan hun persoonlijk belang en gaan ook op zoek naar beleggingen die een positief effect hebben op de wereld rondom hen. Dat geldt zeker voor de millennials. Heel wat studies tonen aan dat deze generatie geïnteresseerd is in dit soort beleggingen.

Hoe bent u te werk gegaan om deze fondsen te selecteren?

De eerste stap was een diepgaande analyse en monitoring van de markt. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar samen met onze partner TrackInsigth. Daarna hebben we een reeks trackers met het 'MVB'-label geselecteerd die tegemoetkwamen aan onze criteria. We hebben hierbij vooral gekeken naar de manier waarop ze werden beheerd. Met het oog op de diversificatie van onze portefeuilles, hebben we die trackers ten slotte onderworpen aan een relevantie-analyse. Deze studie moest heel grondig worden gevoerd en heeft dan ook meerdere weken in beslag genomen.

ESG, MVB… Er zijn ondertussen al zoveel normen. Hoe geraken we er nog wijs uit?

“ESG” staat voor “Environmental, Social & Governance”. Beleggingen met het “ESG”-label selecteren bedrijven die het best scoren op het vlak van milieu en maatschappelijk ondernemen. Ze worden weerhouden omdat ze rekening houden met hun uitstoot van luchtvervuilende stoffen, of omdat ze het arbeidsrecht naleven of verantwoord management nastreven. “MVB”-beleggingen kunnen nog een stapje verder gaan. Zo sluiten ze bijvoorbeeld fondsen uit die gelinkt zijn aan de verkoop van tabaksproducten en wapens, of aan terrorisme-gerelateerde activiteiten. Onze portefeuilles omvatten een mix van al die criteria, waarbij ieder criteria even zwaar doorweegt. Het hoofddoel bestaat erin om alle initiatieven aan te moedigen die de financiële wereld en ethisch gedrag nader tot elkaar brengen.

Waarom is maatschappelijk verantwoord beleggen zo belangrijk voor millennials?

Het grote merendeel van de Birdee-werknemers is tussen de 20 en 30 jaar oud, millennials dus. Deze generatie wil zich kunnen identificeren met bepaalde waarden, maar is ook niet altijd bereid is om naar goede raad te luisteren als het gaat om zaken waar ze onvoldoende vertrouwd mee zijn. Volgens een studie uitgevoerd door de American Bankers Association (ABA), gaat 71% van die jongeren nog liever naar de tandarts dan dat ze moeten luisteren naar de aanbevelingen van hun bankdirecteur. Ze staan enerzijds wel heel “cool” in het leven, maar maken zich anderzijds toch ook wat zorgen over hun financiën. Ze zijn zich er ook volop van bewust dat de handelingen die ze vandaag stellen, gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van hun kinderen. Onze MVB-portefeuilles willen op al die bekommernissen inspelen.

MVB-beleggingen werden vroeger soms gelijkgesteld met “greenwashing”...

Wij doen niet aan cynisme of zwart-witdenken. De MVB- en ESG-labels zijn verre van perfect, en we zijn er zelf ook niet 100% tevreden mee. Maar bij de pakken blijven zitten onder het mom dat ze niet perfect zijn, is ook geen oplossing.

Als het gaat om het verbruik van dagelijkse consumptiegoederen, zijn de aankopen die een burger doet al net zo belangrijk als de stem die hij uitbrengt in het stemhokje. Dat geldt evengoed voor beleggingen. De manier waarop we ons geld beleggen, bepaalt deels de wereld van morgen.

Gaat u dit type portefeuille nog verder uitwerken?

Wat ons betreft, bestaan alle Birdee-portefeuilles uitsluitend uit ESG-fondsen. Maar om die ambitie waar te maken, moeten we wel kunnen beschikken over dergelijke fondsen. We kaarten dit vaak aan met de fondsenhuizen waarmee we samenwerken. Ik ben wat dat betreft vrij optimistisch; de markt gaat de goede richting uit.

En hoe zit het met Birdee zelf? Hoe maakt uw bedrijf haar maatschappelijk engagement waar?

Al onze handelingen staan in het teken van de opbouw van een betere toekomst. Met het geld van onze gebruikers willen we die toekomst een sterkere basis geven. Het gaat hier uiteraard in de eerste plaats over de toekomst van onze klanten, maar ook over die van onze planeet. We doen er alles aan om deze ambitie ook in onze dagelijkse werking in te passen. Zo zijn we onlangs verhuisd naar een kantoorgebouw dat omgeven is door een “zee” van wel meer dan 1.200 zonnepanelen. We proberen ook zoveel mogelijk de warmte te herwinnen die door onze servers wordt gegenereerd. Daarnaast voeren we ook een proactief rekruteringsbeleid dat gericht is op diversiteit. Er werken bij Birdee meer dan 10 verschillende nationaliteiten. Dat is niet enkel een fantastische troef met het oog op verdere innovatie en internationale ontwikkeling maar ook een grote rijkdom voor de dagelijkse werking binnen ons bedrijf.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird