Wat is duurzame ontwikkeling?

flèche retour Back to blog
2 min
Article
By Birdee

Duurzame ontwikkeling is niet enkel een idee of een concept, maar een systeem, een manier van zaken doen, een manier van leven. Het is een allesomvattende aanpak met oorzaken, effecten en gevolgen, dat de dingen steeds plaatst binnen een groter geheel.

De drie grote pijlers: mens, planeet, winst

Duurzame ontwikkeling houdt gelijktijdig rekening met sociale, economische en milieubehoeften, of anders gezegd met de mens, de planeet en de winst. Van een uitdaging gesproken ... Daarbij moeten we ons afvragen: hoe kunnen we innovatieve oplossingen toepassen om slimmer, evenwichtiger en eerlijker gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen? Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de huidige behoeften zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen? Hoe kunnen we economische activiteiten regeneratief, afvalvrij, efficiënter en dus ook duurzaam maken?

De Europese Week voor Duurzame Ontwikkeling

Dit zijn enkele van de vragen die de initiatiefnemers en deelnemers van de 'Europese Week voor Duurzame Ontwikkeling' bezighouden. Dit evenement vindt ook dit jaar weer plaats tussen 30 mei en 4 juni. Het gebeuren zet 4.446 initiatieven uit 24 landen in de kijker. Deze initiatieven ondersteunen de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en promoten 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen hebben betrekking op tal van domeinen, van 'gezondheid en welzijn' en 'verantwoord consumeren en produceren' tot 'betaalbare en schone energie'.

Een brug slaan ...

In essentie komt het erop neer dat men hoopt een brug te kunnen slaan tussen twee werelden: 'economie en werk' enerzijds en 'milieu' anderzijds, ook wel de 'blauw-groene alliantie' genoemd. Eigenlijk is het toch ongehoord dat er een spanningsveld bestaat tussen onze sociale, economische en milieubehoeften en dat de twee afzonderlijke termen 'duurzaam' en 'ontwikkeling' niet samen zouden kunnen gaan.

Birdee's kijk

Birdee ondersteunt de visie en de acties rond duurzame ontwikkeling en biedt nu al portefeuilles aan die 100% inzetten op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar we willen nog verder gaan. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om ook onze overige portefeuilles geleidelijk aan meer milieu- en maatschappelijk verantwoord te maken.
U vindt meer informatie over onze portefeuilles hier.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird