Solidair sparen: beleggen met een betekenis

flèche retour Back to blog
4 min
Article
By Birdee
 
Met solidair sparen draagt u uw financieel steentje bij aan menselijke, maatschappelijke en ecologische kwesties: een andere manier van beleggen.
 

Volgens de recentste barometer van Finansol was 2019 een topjaar voor 'solidaire financiering'. Een recordjaar met uitstaande bedragen van ruim 15 miljard euro. Steeds meer spaarders kiezen voor dit type belegging waarbij menselijke, maatschappelijke en ecologische aspecten centraal staan. Een mooie manier om beleggingen nuttiger en solidairder te maken.

 

Solidair sparen, wat is dat precies?

Bij solidair sparen brengt men spaarders (particulieren, bedrijven ...) met elkaar in contact die hun geld willen beleggen in projecten waarbij waarden als delen en solidariteit centraal staan. Solidaire financiering staat doorgaans in het teken van niet-beursgenoteerde bedrijven en organisaties met een sterk ecologisch en maatschappelijk nut, waardoor de spaarder echt een betekenis kan geven aan zijn spaargeld.

Verwar solidair sparen niet met duurzaam beleggen, ook al hebben beide beleggingsvormen een gemeenschappelijk doel: ethischer sparen. Bij duurzaam beleggen proberen spaarders 'ethische' producten te koppelen aan 'prestaties', terwijl solidaire spaarders een andere filosofie voor ogen hebben: ze dragen een deel van de inkomsten van hun belegging over naar bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie met een maatschappelijk of ecologisch nut.

Toch werken solidaire spaarproducten net hetzelfde als 'klassieke' beleggingsproducten: de particulier vertrouwt zijn spaargeld toe aan een tussenpersoon die het geld belegt in financiële producten en een deel van de winst wordt gebruikt om de belegging te betalen. Het enige verschil? Bij solidair sparen doet de spaarder meer dan alleen zijn geld beleggen: hij kiest ervoor om vrijwillig projecten met een maatschappelijk of ecologisch doel te ondersteunen en hij kan op de hoogte worden gebracht over de gekozen producten. Bij solidair sparen is het niet de bedoeling dat de spaarder er rijker van wordt, maar dat er een evenwicht wordt bereikt tussen rendement en nut.

 

Waarvoor dient het geld dat via solidair sparen wordt ingezameld?

Kiest u ervoor om uw geld voor solidaire beleggingen te gebruiken? Dan helpt u projecten met een grote impact op te starten. Solidair sparen wordt ingezet om:

 

# Bedrijven te financieren met een andere visie op geld

Deze bedrijven hebben een humanistische en verantwoordelijke visie op de verhouding tussen de economie, de samenleving en het leefmilieu. Wie kiest voor een solidair spaarproduct, financiert bedrijven die actief zijn op het vlak van integratie via economische activiteiten, het behoud van de werkgelegenheid in prioritaire plattelandsgebieden, het herstel en de opbouw van woningen voor kwetsbare personen, de ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten enz.

 

# Projecten te ondersteunen die geen toegang hebben tot klassieke financieringsvormen

Zonder solidair sparen zouden veel projecten met een hoge toegevoegde waarde voor de gemeenschap geen kans krijgen, omdat de initiatiefnemers gewoonweg niet bij de traditionele banken terechtkunnen. De meeste banken willen namelijk alleen de meest rendabele dossiers financieren en laten minder interessante projecten links liggen, zelfs als ze economisch haalbaar zijn. Ze geven bovendien de voorkeur aan bedrijven met een sterk groeipotentieel, wat vaak niet het voornaamste doel is van een solidair bedrijf. Tot slot is de rol van solidaire structuren niet beperkt tot financiering alleen. Ze bieden ook ondersteuning aan de initiatiefnemers van een project tijdens hun ontwikkelingstraject.

 

# Een alternatief te bieden voor klassieke spaaroplossingen

Er wordt weleens gezegd dat solidair sparen niet of weinig rendabel is. Dat klopt niet. Solidaire spaarproducten zijn soms even rendabel als een klassieke belegging en ze bestaan in allerlei vormen: spaarboekjes, levensverzekeringsproducten, ICBE enz. Ze werken op dezelfde manier als klassieke producten en passen perfect in uw strategie om uw portefeuille te diversifiëren.

 

Solidair sparen zit in de lift, met name dankzij de jongere generaties, die rendement willen combineren met betekenis en nut. Ze zijn thuis in het concept en vinden in deze meer verantwoorde producten een beter evenwicht en een rechtvaardigere financiering.

 

Solidair ... maar ook rendabel?

Solidaire spaarproducten zijn bijna even rendabel als of net iets minder rendabel dan hun traditionele tegenhangers. Wie kiest voor een belegging in de deeleconomie, schenkt dus niet gewoon zijn geld weg, maar gaat op zoek naar een andere manier om het te laten opbrengen.

Een belegging wordt als 'solidair' beschouwd wanneer het belegde bedrag gedeeltelijk of volledig projecten met een maatschappelijk en/of ecologisch nut financiert of wanneer ten minste 25% van de interesten in de vorm van een schenking wordt doorgestort aan een organisatie. Dat neemt natuurlijk niet weg dat deze beleggingen ook inkomsten genereren en fiscale voordelen opleveren: de interesten die worden omgezet in schenkingen, zijn doorgaans voor 66% of zelfs 75% aftrekbaar van de inkomstenbelasting, naargelang de organisatie die u ondersteunt. Als u ervoor kiest om te participeren in het kapitaal van een niet-beursgenoteerd solidair bedrijf, dan kunt u uw inkomstenbelasting verlagen met 25% (voor stortingen vanaf 10 augustus 2020).

Een ander 'voordeel' van dergelijke beleggingen vinden we bovendien elders, namelijk in het gevoel van tevredenheid dat u overhoudt omdat uw geld nuttig werd besteed. Een deel van uw interesten wegschenken voor onze planeet of de mensheid is een mooie beloning, niet?

 

Als u een deel van uw geld wilt beleggen in solidaire producten, kunt u terecht bij een aantal gespecialiseerde bankinstellingen. Maar u kunt ook een beroep doen op de fintechs. Dat zijn bedrijven die financiën combineren met nieuwe technologieën. Birdee is een mooi voorbeeld van zo'n fintech en helpt u om solidaire beleggingsproducten op te nemen in uw beleggingsstrategie. Met Birdee belegt u op basis van uw interesses en waarden, transparant en in alle eenvoud.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird