De Belgische taks op de effectenrekeningen

flèche retour Back to blog
2 min
Article
By Birdee

De Belgische regering heeft begin 2018 de wet goedgekeurd die de heffing invoert van een nieuwe, jaarlijkse taks van 0,15% op effectenrekeningen. Zoals zijn naam het al aangeeft, heeft deze nieuwe taks dus betrekking op effectenrekeningen, en dus ook op de Birdee-portefeuilles.

Maar waar gaat het nu juist over?

Een effectenrekening is een rekening waarop beleggingen, ook wel effecten genoemd, worden bewaard en beheerd. Deze effecten zijn aandelen, obligaties, deelbewijzen, fondsen zoals BEVEKS/SICAVS of GBF, warrants, ETF/trackers. Deze rekening is gekoppeld aan een gewone zichtrekening, en u kunt ze openen via de bank of een vermogensbeheerder. Deze rekening stelt u in staat om uw vermogen te diversifiëren en hogere rendementen te behalen dan met meer “klassieke” beleggingsvormen.

Vanaf het moment dat het bedrag op uw effectenrekening(en) € 500.000 bedraagt of meer, moet u een taks betalen van 0,15%, en dit vanaf de eerste euro.

Wie moet deze taks betalen?

Deze taks is van toepassing op natuurlijke personen die op een of meerdere effectenrekeningen financiële instrumenten hebben staan voor een waarde van € 500.000 of meer.

Alle natuurlijke personen die bij een Belgische financiële instelling een effectenrekeningen hebben waarop een bedrag staat van minstens € 500.000, moeten deze taks betalen. Het maakt daarbij niet uit of deze personen hun fiscale woonplaats al dan niet in België hebben. De taks geldt dus zowel voor ingezetenen als niet-ingezetenen. U kunt deze taks ook niet omzeilen door meerdere rekeningen te openen of uw geld in het buitenland te plaatsen. Beleggers moeten immers in hun belastingaangifte vermelden of ze houder/titularis zijn van een of meerdere effectenrekeningen in België of in het buitenland.

De taks moet vanaf eind 2018 worden betaald. Iedere bank of vermogensbeheerder zal deze taks automatisch van de rekening afhouden en doorstorten aan de fiscus. Deze inhouding werkt dus “bevrijdend”.
In de praktijk komt het erop neer dat de makelaars de valorisatie van de effectenrekeningen aan het einde van iedere maand bijhouden, en de taks vervolgens berekenen op basis van het gemiddelde van deze valorisaties. Iedere belegger moet in zijn aangifte personenbelasting vermelden hoeveel effectenrekeningen hij heeft.

Uw Birdee-portefeuilles

Indien u dus op uw Birdee-portefeuilles meer dan € 500.000 hebt staan, berekenen we uw gemiddelde maandelijkse valorisaties en heffen we op dat bedrag de jaarlijkse taks van 0,15%. Het detail van de berekening vindt u terug in uw jaarlijkse fiscale fiche die u in de Birdee-toepassing kunt raadplegen. Wij laten u ook tijdig weten welke vakjes u moet invullen op uw belastingformulier.

Ook indien u minder dan € 500.000 op uw Birdee-rekening hebt staan, kunt u ons vragen om deze taks te berekenen en te betalen.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird