Ook u als voorzichtig belegger heeft recht op rendement !

flèche retour Back to blog
5 min
Article
By Birdee
 

In tijden van inflatie is het cruciaal om in de juiste instrumenten te beleggen. En alle profielen kunnen dat. 

 

Als u voor het eerst belegt, raakt u vaak de weg kwijt in de wirwar van producten. En weet u wat? Dat begrijpen we helemaal! Wilt u uw begininleg behouden en bent u bereid een laag risiconiveau te aanvaarden? Dan zijn sommige instrumenten wel geschikter dan andere. Birdee legt in dit artikel uit welke oplossingen voor u het meest geschikt zijn, van de veiligste tot de meest risicovolle.

 

Bij Birdee hebben we vijf standaardbeleggersprofielen bepaald (defensief, gematigd, stabiel, beschermend en dynamisch). Bij elk profiel hoort een bepaald risico dat u bereid bent te lopen op basis van uw doelstellingen.

Dit artikel is vooral interessant voor wie als 'defensief' of 'voorzichtig' wordt beschouwd. Maar denk eraan: zelfs als u de risico's schuwt, betekent dat niet dat u moet afzien van rendement en een mooi financieel resultaat. Wel integendeel! Nu de consumentenprijzen in september in de eurozone met 3,4 % op jaarbasis zijn gestegen (een record sinds dertien jaar ...), is het vandaag van cruciaal belang te beleggen in instrumenten die uw koopkracht op korte, middellange en lange termijn op peil helpen te houden.

 

GEREGLEMENTEERDE REKENINGEN  

Deze instrumenten hebben verschillende namen: 'Livret A' en 'Livret de Développement Durable' in Frankrijk, gereglementeerde rekeningen in België ... Ze vormen een veilig vangnet bij een tegenslag, omdat u onmiddellijk bij uw geld kunt. Wel hebben ze hebben één GROOT minpunt: hun opbrengsten. Met een rendement van 0,50 % voor de Franse producten en 0,11 % voor de Belgische verliest u met deze rekeningen uiteindelijk geld. Want met de huidige inflatie van 3,4 % is de som snel gemaakt. Beschouw deze instrumenten dus eerder als een 'voorzorgspaarpotje' dat onmiddellijk beschikbaar is in geval van nood.

 • Voordelen: beschikbaarheid van de bedragen, minimaal risico van kapitaalverlies, geen belastingheffing.

 • Nadeel: beperkte geldinleg.

 • Rendement: lager dan de inflatie (tegenwoordig hoogstens 0,50 %).

 • Schommelingen: verwaarloosbaar.


LEVENSVERZEKERING

In Frankrijk noemt men deze belegging vaak het veelzijdige 'Zwitserse zakmes' van het sparen. Het moet gezegd dat het alle troeven ervan heeft: beschikbaarheid van spaargeld, voorbereiding van de aankoop van onroerend goed, overdracht van vermogen, interessant fiscaal kader. Alleen maar voordelen dus? Toch niet helemaal. Als we puur op het rendement letten, zien we de prestaties van levensverzekeringsfondsen in euro smelten als sneeuw voor de zon (1,30 % in 2020 volgens de FFA). Bovendien zouden ze tot onder 1 % kunnen zakken in 2021.

De slimme oplossing? Birdee raadt u aan te mikken op beleggingsgebonden levensverzekeringen. De risico's zijn iets groter, maar ze kunnen fungeren als belegging ter diversificatie van een klein deel van uw portefeuille.

En u hoeft niet 'rijk' te zijn om een contract aan te gaan. De levensverzekering die wij onze Franse klanten aanbieden, begint bij € 50, net als de effectenrekeningen, met een beheersprovisie van 1 %. Daardoor is het een van de goedkoopste beheerde rekeningen op de markt. Het is dus mogelijk in indexfondsen of ETF's te beleggen om het rendement van een onderliggende beurs- of sectorindex na te volgen. Als u weet dat de beurs op lange termijn altijd stijgt, zal uw portefeuille het minstens even goed doen!

 • Voordelen: beschikbaarheid van de bedragen, minimaal risico van kapitaalverlies, gecontroleerd geldbeheer.

 • Nadeel: risico op groter kapitaalverlies op de EFT-enveloppe.

 • Schommelingen: minimaal op het fonds in euro, hoger (maar beheersbaar) op de beleggingsgebonden verzekeringen.

 • Rendement: lager dan de inflatie voor het fonds in euro, dicht bij de inflatie (3 %) voor een profiel dat als voorzichtig wordt beschouwd in 2020.het 'Plan d’épargne en actions' (pea)  

De aandelenmarkt staat open voor alle beleggers, zelfs voor wie een conservatief profiel heeft. Echt wel. De cijfers bewijzen het: bij een vergelijking van de beleggingen over een periode van dertig jaar tussen 1988 en 2018 kwam de Franse website Le Revenu tot de conclusie dat aandelen met dividenden 1352 % wonnen ten opzichte van de oorspronkelijke inzet, terwijl het 'Livret A' er slechts 135 % op vooruitging. Ook al is dit de meest winstgevende activaklasse, toch kunnen de aandelenmarkten mensen met een grote risicoaversie afschrikken.

Hier kan het PEA een oplossing vormen, omdat het de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van beheer onder mandaat. Daarbij wordt rekening gehouden met uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon. Birdee biedt u een Birdee-effectenrekening aan die, net als bij de levensverzekeringen, bestaat uit verantwoorde ETF's met een SRI-label. Ze voldoen dus gegarandeerd aan de ESG-criteria (environmental, social and governance). Een belegging met mooie prestaties en zinvol bovendien!

 • Voordelen: diversificatie van de beleggingen, toegang tot gediversifieerde Europese beleggingen.

 • Nadeel: strengere fiscaliteit bij geldopnames vóór vijf jaar, belegging op lange termijn.

 • Rendement: +2,42 % in de eerste helft van 2021 voor de defensieve Birdee-portefeuille en +11,31 % voor de dynamische portefeuille.

 • Schommelingen: reëel, onderhevig aan schommelingen op de financiële markten. Niettemin is de afweging tussen rendement en risico op termijn duidelijk positief.
AANDELEN oF obligatiEs ? 


 • Een aandeel geeft u recht op een fractie van het kapitaal van een onderneming, net als op dividenden.

 • Een obligatie is een schuldvordering: u leent met andere woorden geld (aan een staat, een overheidsbedrijf of een private onderneming) in ruil voor een vergoeding die u van meet af aan al kent.

Aandelen zijn volatieler, maar obligaties moet u tot hun terugbetalingsdatum aanhouden, aangezien de overgrote meerderheid ervan een beperkte looptijd heeft. Bij aandelen is dat anders, want daarvoor geldt geen tijdslimiet.

Onze portefeuilles combineren optimaal verschillende activaklassen, waaronder precies aandelen en obligaties. En het grote voordeel is dat Birdee alles voor u regelt in het kader van gedelegeerd beheer! U kunt de toestand en de evolutie van uw portefeuille elke dag volgen via de applicatie.

 

Kortom, indien u uw koopkracht op peil wilt houden in een periode van stijgende inflatie, zoals die we nu beleven, is ons advies het volgende: beleg een deel van uw spaargeld op de financiële markten, via een levensverzekering of een effectenrekening. De aandelenmarkt is niet alleen voor de meest ervaren beleggers weggelegd. Integendeel, ook wie risico's mijdt, kan zijn geld laten aangroeien en kapitaal opbouwen voor de toekomst.

 

Klik op deze link om meer te weten te komen over onze oplossingen voor verantwoord beleggen en begin alvast kapitaal op te bouwen!

Veel succes!

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird