Hoe werkt inflatie en hoe kunnen we ondanks inflatie blijven investeren?

flèche retour Back to blog
5 min
Article
By Birdee

Inflatie is de algemene term voor stijgende prijzen. Stijgende inflatie is slecht nieuws voor huishoudens en bedrijven. Met hogere energie- en grondstofkosten is het een kettingreactie die de koopkracht rechtstreeks beïnvloedt. Alles kost meer, terwijl de lonen stagneren. 

 

Hoe werkt inflatie en hoe kunnen we ondanks inflatie blijven investeren?

Definitie van inflatie: een stijging van de prijzen voor consumenten    
Hoe beïnvloedt de inflatie mijn spaarplannen?    
Hoe kan ik blijven sparen en beleggen als mijn koopkracht afneemt?    
Inflatiecijfers: waar staan we?    
Wat zijn de oorzaken van de inflatie in 2022?    
Inflatiepremies in Frankrijk: wie betaalt ze?


Inflatie is een complex economisch proces dat in de belangstelling staat. Laten we eens kijken naar dit fenomeen om beter te begrijpen hoe het weer in uw portemonnee zit, en waarom sparen een uitstekende manier is om de effecten van inflatie op uw budget te beperken! 

DEFINITIE VAN INFLATIE: HOGERE PRIJZEN VOOR DE CONSUMENT

Inflatie is een verlies aan koopkracht van geld. Eenvoudig gezegd, met één euro koop je minder dingen. Dan, als de inflatie toeneemt, verliest de munt zijn waarde.

In de economie, en meer in het algemeen in elke discussie die u over dit onderwerp voert, betekent het woord "inflatie" een stijging van de prijzen op de markt. Het geldt voor zowel goederen als diensten. 

De inflatie wordt gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex. Er zij op gewezen dat de analyse van de inflatie en de door de instellingen verstrekte cijfers betrekking hebben op de eindprijzen van de consumptie van de huishoudens. 

HOE BEÏNVLOEDT DE INFLATIE UW SPAARPLANNEN?

De inflatie is een belangrijke factor om rekening mee te houden wanneer u besluit te beleggen. 

Ervan uitgaande dat de jaarlijkse inflatie 3% bedraagt, betekent dit dat het geld dat in dat jaar opzij is gezet 3% van zijn waarde zou hebben verloren. Voor hetzelfde inkomen betekent inflatie dat een huishouden steeds minder rijk wordt.

Daarom varieert de rente op spaarrekeningen of bankleningen met de inflatie. Dit betekent niet dat het niet de moeite waard is om te investeren wanneer de inflatie stijgt! 

Ook al lijkt de rente soms te laag in vergelijking met de inflatie, met sparen verliest u tenminste minder geld op het geïnvesteerde bedrag. Heb je moeite het te begrijpen? Laten we het in perspectief plaatsen! 

De rente op een spaarrekening compenseert de inflatie geheel of gedeeltelijk.

Als u 10 euro belegt op een spaarrekening met een rente van 3%, en aan de andere kant van de medaille is er 3% inflatie, dan hebt u geen geld verloren op de geïnvesteerde 10 euro. 

10 niet geïnvesteerd tijdens 3% inflatie = U krijgt €9,7.
10 geïnvesteerd in een spaarrekening tegen 3% = U krijgt €10,3.
10 belegd op een spaarrekening met 3% inflatie = je krijgt €10.
10 geïnvesteerd elke maand met Birdee = € 3.128,61 na 15 jaar.

Ik open mijn rekening
Omgekeerd verliezen notities die je onder je kussen bewaart hun waarde. Ze zijn nog steeds 10 euro waard, maar je kunt er minder dingen mee kopen. Dus ook al heb je geld in je hand, je bent minder rijk. 

Verstandig beleggen is dus altijd nuttig, vooral in een context van stijgende prijzen. Zonder belegging bent u volledig onderhevig aan inflatie, terwijl de winst uit beleggingen het verlies aan koopkracht van geld tenminste gedeeltelijk compenseert. 

HOE KUN JE BLIJVEN SPAREN EN INVESTEREN ALS JE KOOPKRACHT AFNEEMT? 

Met minder koopkracht geven huishoudens voorrang aan levensnoodzakelijke uitgaven (verwarming, boodschappen, huur, elektriciteit, enz.). In deze context is het soms moeilijk om geld opzij te zetten, en vooral om na te denken over investeringen op middellange of lange termijn. Wanneer de waarde van de munt daalt en de prijzen stijgen, wordt elke uitgegeven euro in aanmerking genomen. Dit betekent echter niet dat u alle investeringen moet stopzetten. Beleggen in effectenrekeningen of spaarrekeningen bij banken is namelijk een manier om de inflatie en het waardeverlies van geld gedeeltelijk te compenseren.

Hier zijn enkele tips en informatie om te weten om te blijven investeren ondanks een daling van de koopkracht in uw huishouden: 

Red uw persoonlijke cashflow

Moet u een dure aankoop doen? Er zijn waarschijnlijk oplossingen voor gespreide betalingen of tweedehands aanbiedingen. Dit maakt het makkelijker voor u om geld opzij te zetten!

Ken de voorwaarden voor het opnemen van geld van uw spaarrekeningen

Sommige rekeningen met een aantrekkelijke rente, zoals PER's (pensioenspaarplannen) of levensverzekeringen, hebben beperkte opnamevoorwaarden. Als u in financiële moeilijkheden verkeert, kies dan verstandig!

Rentewijzigingen in de gaten houden

De rente kan variëren afhankelijk van het aanbod dat u afsluit. Jaarlijkse herziening? Volgens de beurs? Dit kan tellen!

Ga langzamer om verder te gaan

Het belangrijkste is om regelmatig geld opzij te zetten. Zelfs 5 of 10 euro per maand telt na verloop van tijd. Kies effecten of spaarrekeningen waarmee u uw maandelijkse betalingen kunt moduleren, maar houd ze!

Vergeet niet 

belastingen en heffingen

Ondanks aantrekkelijke rentetarieven zijn sommige door banken aangeboden effecten of spaarrekeningen belast. Dit betekent dat een deel van uw winst aan de staat wordt betaald.Jaarlijkse inflatiecijfers voor de eurozone in oktober 2022 :

INFLATIECIJFERS: WAAR STAAN WE?

 

Les taux d’inflation annuels de la zone euro en octobre 2022 :

 

 

Oktober 2022

Europese Unie

11,5 %

Eurozone 

10,6 %

België

13,1 %

Frankrijk

7,1 %

Luxemburg

8,8 %

Deze cijfers houden rekening met de geharmoniseerde consumentenprijsindex. De jaarlijkse inflatie toont de prijsverandering van consumptiegoederen en diensten tussen de referentiemaand en dezelfde maand van het voorgaande jaar.

WAT VEROORZAAKT DE INFLATIE IN 2022?

Eind 2022 droegen vooral energie, levensmiddelen, alcohol en tabak, diensten en industriële goederen (uitgezonderd energie) bij aan de inflatie. 

De geopolitieke situatie in 2022 heeft hier sterk toe bijgedragen, met name door de stijging van de energieprijzen. Dit is des te zichtbaarder omdat de investeringen die zouden kunnen worden gedaan om de energierekening te verlagen (renovatiewerkzaamheden) moeilijk toegankelijk zijn voor mensen met financiële problemen. Hoewel er steun is voor de energietransitie, vormen deze onvermijdelijke uitgaven nog steeds een aanzienlijk bedrag.

 

EEN INSTRUMENT OM DE INFLATIE EN DE RENTE TE VOLGEN:

De inflatieraming voor de eurozone wordt aan het eind van elke maand gepubliceerd. Deze economische indicator wordt verstrekt door Eurostat, het agentschap van de Europese Commissie dat verantwoordelijk is voor statistische informatie op EU-niveau. Om de inflatiecijfers te interpreteren, moet u zorgvuldig nagaan welke periode door de aangekondigde index wordt gedekt. 

 

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird