Gematigd, defensief, dynamisch... Wat is uw beleggersprofiel?

flèche retour Back to blog
2 min
Article
By Birdee

De kogel is door de kerk! U hebt besloten om het erop te wagen en een deel van uw spaargeld te beleggen in een ander instrument dan de klassieke spaarproducten.

Maar alvorens u begint te beleggen, moet u uw risicoprofiel bepalen - daar kunt u niet onderuit want dat is nu eenmaal een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat u moet nagaan welk risico u bereid bent om te nemen. Daarnaast moet u ook nog uw beleggingsdoelstellingen bepalen. Hiermee gaat u vaststellen op welke termijn u over uw geld wenst te beschikken.

De portefeuille die wij u zullen voorstellen, zal afhangen van deze twee elementen.

Om u het best mogelijke voorstel te doen, vragen wij u om enkele vragen te beantwoorden. Op basis van uw antwoorden, brengen wij u onder in een van onze vijf vooraf gedefinieerde beleggersprofielen.
- Indien u een Defensief profiel hebt, gaat u voor maximale zekerheid. U wilt er zeker van zijn dat u uw startkapitaal terug verdient en wenst constant rendement. Voor u liever wat minder opbrengst, dan mikken op een hoger, maar niet gegarandeerd rendement. Dit profiel is ook aangewezen als u op korte termijn geld wenst op te nemen voor een aankoop.

- Indien een Gematigd profiel hebt, bent u best bereid om wat risico te nemen, en zoekt u het juiste evenwicht tussen kapitaalbescherming enerzijds en stabiele rendementen doorheen de tijd anderzijds. U bent zich ervan bewust dat het behalen van een hoger rendement ook een hoger risico meebrengt, maar u bent niet bereid om zware verliezen te lijden.

- Indien u een Stabiel profiel hebt, schrikt een beetje risico u niet af, maar bent u in de eerste plaats uit op constant rendement. U wenst een stabiel rendement doorheen de tijd (vergelijkbaar met een lijfrente), ook al houdt dit in dat de waarde van uw beginkapitaal op bepaalde momenten iets kan afnemen.

- Indien u een Beschermend profiel hebt, bent u best bereid om wat risico te nemen, maar wilt u vooral vermijden dat uw beginkapitaal in waarde afneemt. Fluctuerend rendement neemt u voor lief, zolang uw beginkapitaal maar gegarandeerd is.

- Indien u een Dynamisch profiel hebt, dan bent u niet bang om wat meer risico te nemen. U aanvaardt tijdelijk verlies om daarna hogere winsten te kunnen realiseren.
Kunt u in de loop van het jaar uw risicoprofiel herzien? Uiteraard kunt u dat. Indien u vindt dat uw profiel niet meer overeenstemt met uw verwachtingen, dan kunt u dit steeds bijstellen. U hoeft enkel de vragenlijst opnieuw te doorlopen.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze FAQ-rubriek, meer bepaald in het onderdeel ”Mijn risicoprofiel actualiseren”.

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird